Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in English



Archiv

 

Exkurze UNIVES

V rámci realizace projektu Spolupráce moravských vysokých škol a moravského venkova (Unives), kterého je MAS Horní Pomoraví partnerem, navštívilo náš region dne 21. října v rámci jednodenní stáže 26 akademických pracovníků a studentů Univerzity Palackého v Olomouci a Moravské vysoké školy Olomouc. Cílem stáže bylo představení činnosti a aktivit místní akční skupiny (MAS) studentům a akademickým pracovníkům.
První zastávkou na trase byla firma PRO-BIO obchodní společnost ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem. V zasedací místnosti firmy PRO-BIO se ke skupině studentů připojila také návštěva z partnerské MAS Šafrán ze Slovenska. Ing. Petr Trávníček, manažer obchodu a zemědělství, seznámil návštěvníky s historií i současností firmy, její filozofií a výrobním programem.
Ing. Anna Bartošová, ředitelka MAS Horní Pomoraví, představila účastníkům výjezdu, činnost MAS. Kdo mohou být členové MAS a jak probíhá v rámci MAS propojení mezi ziskovým a neziskovým sektorem. Jak funguje metoda Leader a rozdělování peněz jednotlivým žadatelům. Zdůraznila, že také firma PRO-BIO je jedním za zakládajících členů Místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s.. Firma PRO-BIO pořídila technologii nového mlýna a vybudovala nové sklady za pomoci dotace z Evropské Unie prostřednictvím operačních programů. Během výkladu pana Trávníčka a paní Bartošové, mohli účastníci ochutnat, v čem se biopotraviny liší od ostatní většinové produkce. Exkurzi ve společnosti PRO-BIO zakončila prohlídka výrobních prostor, balírny a skladu.
Zástupkyně Městského úřadu Starého Města, poté seznámily účastníky výjezdu s historií města a pozvaly je na zimní lyžování do blízkého okolí. I toto městečko je členem MAS Horní Pomoraví a místní akční skupina připravovala pro město několik žádostí o dotaci, také projektovou žádost na vybudování Sportovního areálu. Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií z Regionálního operačního programu Střední Morava. MAS Horní Pomoraví pomáhala městu projekt administrativně řídit od podání žádosti o dotaci až po vyúčtování dotace. Sami účastníci výjezdu si prošli a prohlédli celý sportovní areál, který slouží ke sportovním a relaxačním aktivitám jak domácím, tak turistům, které je potřeba hlavně v letním období do této oblasti přilákat.
Dalším městem, které účastníci v rámci výjezdní stáže navštívili, byli Hanušovice. Cílem návštěvy byl partner MAS Horní Pomoraví, Pivovar Hanušovice. Proto exkurze do tohoto podniku nemohla v poznávání území MAS jako partnera projektu Unives chybět. Návštěvu pivovaru zakončila malá ochutnávka místního pěnivého moku.




Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky